Πραγματοποίηση μαθημάτων ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Posted Posted in Ανακοινώσεις

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams […]