Κεντρική

Ανακοίνωση για έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 8/1/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Καλή Χρονιά!

Από το ΠΜΣ

Ακύρωση Μαθημάτων Παρασκευή 20 και Σάββατο 21/11

Την Παρασκευή 20/11 και το Σάββατο 21/11 το ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές” συμμετέχει στο
Panhellenic Conference on Informatics (PCI2020). ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Όσοι φοιτητές του ΠΜΣ επιθυμούν, προσκαλούνται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.
Από το ΠΜΣ

 

Σύνδεσμοι μαθημάτων Α’ Εξαμήνου

Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους για τα μαθήματα του Α’ Εξαμήνου εδώ.
Από το ΠΜΣ

 

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ και Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις ημερομηνίες έναρξης κάθε μαθήματος του ΠΜΣ εδώ.
Παρακαλείσθε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα eclass για τα μαθήματα που παρακολουθείτε.

Καλή χρονιά!
Από το ΠΜΣ

 

Σύνδεσμος για την υποδοχή και ενημέρωση των φοιτητών

Ο συνδεσμος για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα
Από το ΠΜΣ

 

Πραγματοποίηση μαθημάτων ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή 17:00-22:00 και Σάββατο 9:00-14:00.
Από το ΠΜΣ

 

Υποδοχή φοιτητών του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Η υποδοχή και ενημέρωση των φοιτητών του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και ώρα 20:00.

Ο σύνδεσμος για τη συνάντηση θα γνωστοποιηθεί με επόμενη ανακοίνωση.
Από το ΠΜΣ

 

Ανακoίνωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων εδώ.
Από το ΠΜΣ

 

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Από το ΠΜΣ

 

Ανακoίνωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα 5-9 Οκτωβρίου.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Με εκτίμηση,
Από το ΠΜΣ

 

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα εξεταστικής εδώ.
Από το ΠΜΣ

 

Πρόγραμμα εξετάσεων Β’ εξαμήνου Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα Β’ εξαμήνου εδώ.
Από το ΠΜΣ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για το έτος 2020-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αθήνα, 15-06-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο
Ανακοίνωση Προκήρυξης

έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές ” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το ΠΜΣ για το νέο ακαδημαϊκό έτος δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από 15/06/2020 έως 26/07/2020.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ
Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 210-5385312
e-mail: msc-ict@teiath.gr

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πληροφορική και Εφαρμογές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πτυχιούχοι (τμημάτων ΑΕΙ εκτός της Πληροφορικής) και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το ΠΜΣ παρέχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς εργασίας.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.
Πρόγραμμα σπουδών

Αριθμός εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε εξήντα (60).

Διδακτικό Προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

Υποδομή
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κόστος
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.900 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Επικοινωνία:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
e-mail: msc-ict@teiath.gr