Κεντρική

Ανακoίνωση αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα 5-9 Οκτωβρίου.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.

Με εκτίμηση,
Από το ΠΜΣ

 

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα εξεταστικής εδώ.
Από το ΠΜΣ

 

Πρόγραμμα εξετάσεων Β’ εξαμήνου Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα Β’ εξαμήνου εδώ.
Από το ΠΜΣ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για το έτος 2020-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αθήνα, 15-06-2020

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο
Ανακοίνωση Προκήρυξης

έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές ” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το ΠΜΣ για το νέο ακαδημαϊκό έτος δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από 15/06/2020 έως 26/07/2020.

Η Γραμματεία του ΠΜΣ
Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω
Τηλέφωνο: 210-5385312
e-mail: msc-ict@teiath.gr

 

Πρόγραμμα εξετάσεων Α’ εξαμήνου Φεβρουαρίου 2020

Το Πρόγραμμα εξετάσεων Α’ εξαμήνου Φεβρουαρίου 2020 μπορείτε να το βρείτε εδώ.
Από το ΠΜΣ 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Το ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαικού έτους 2019-2020 μπορείτε να το βρείτε εδώ

Από το ΠΜΣ 

 

Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Τα μαθήματα του  χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές”
για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου.

Από το ΠΜΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πληροφορική και Εφαρμογές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πτυχιούχοι (τμημάτων ΑΕΙ εκτός της Πληροφορικής) και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το ΠΜΣ παρέχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς εργασίας.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.
Πρόγραμμα σπουδών

Αριθμός εισακτέων
Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε εξήντα (60).

Διδακτικό Προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

Υποδομή
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κόστος
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.900 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Επικοινωνία:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10
Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975
e-mail: msc-ict@teiath.gr