Κεντρική

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών για το έτος 2019-2020

 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αθήνα, 05-06-2019

Σας ενημερώνουμε ότι στον ακόλουθο σύνδεσμο

Ανακοίνωση Προκήρυξης

έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές ” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το ΠΜΣ για το νέο ακαδημαϊκό έτος δέχεται αιτήσεις υποψηφίων από 10/06/2019 έως 08/07/2019.

 

Η Γραμματεία του ΠΜΣ

Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

Τηλέφωνο: 210-5385312

e-mail: msc-ict@teiath.gr

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών (9/10/2018)

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για το ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα εδώ.
Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί θα ενημερωθούν και μέσω email.
Οι υποψήφιοι που δεν αναφέρονται στη λίστα, είτε έχουν αποσύρει την υποψηφιότητα τους 
είτε κρίθηκαν μη επιλέξιμοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πληροφορική και Εφαρμογές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Εφαρμογές» οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εξαιρουμένων των πτυχιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, της Ελλάδας ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι πτυχιούχοι (τμημάτων ΑΕΙ εκτός της Πληροφορικής) και των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό, το ΠΜΣ παρέχει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς αγοράς εργασίας.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα σπουδών

Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά έτος ορίζεται σε εξήντα (60).

Διδακτικό Προσωπικό

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Στο ΠΜΣ μπορούν επίσης να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων.

Υποδομή

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κόστος

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1.900 € ανά φοιτητή για όλο το πρόγραμμα, σε τρεις δόσεις. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Επικοινωνία:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Αγ. Σπυρίδωνος & Παλικαρίδη, Αιγάλεω Τ.Κ. 122 10

Τηλ: 210 5385312 Fax: 210 5910975

Ιστοσελίδα: http://cs.teiath.gr

Email: pliroforiki@teiath.gr