Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ και Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Μπορείτε να βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις ημερομηνίες έναρξης κάθε μαθήματος του ΠΜΣ εδώ.
Παρακαλείσθε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα eclass για τα μαθήματα που παρακολουθείτε.

Καλή χρονιά!
Από το ΠΜΣ