Ανακοινώσεις

Πραγματοποίηση μαθημάτων ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές»

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ «Πληροφορική και Εφαρμογές» για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS-Teams του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή 17:00-22:00 και Σάββατο 9:00-14:00.
Από το ΠΜΣ