Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων ΠΜΣ

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Από το ΠΜΣ