Έναρξη μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Τα μαθήματα του  χειμερινού εξαμήνου του ΠΜΣ “Πληροφορική και Εφαρμογές”
για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου.

Από το ΠΜΣ