Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου – Πρόγραμμα εξετάσεων

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά,

μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου εδώ.

Καλή επιτυχία!