Ανακοινώσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Τα μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου 2018-2019 θα πραγματοποιούνται ως εξής:

Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων Παρασκευή 17:00 – 19.30
Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων Παρασκευή 19.30 – 22:00
Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό Σάββατο 9:00 – 11:30
Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων Σάββατο 11:30 – 14:00