Έναρξη μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

H υποδοχή των φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Ημερομηνία: Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018
Ώρα: 17:00
Τόπος: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1
Κτίριο: Κ.16
Αίθουσα: Αμφιθέατρο Πληροφορικής, Ισόγειο Κτιρίου Κ.16.

Από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ