Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Επιλογής στο ΠΜΣ

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων φοιτητών για το ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα εδώ.

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί θα ενημερωθούν και μέσω email.

Οι υποψήφιοι που δεν αναφέρονται στη λίστα, είτε έχουν αποσύρει την υποψηφιότητα τους
είτε κρίθηκαν μη επιλέξιμοι για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Από τη Συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ.